Profil spoločnosti

Home / Profil spoločnosti

Konštrukcie, vstrekovacie formy, lisovacie nástroje, vysekávacie nože, prípravky a jednoúčelové zariadenia

ZVT-FONAR a.s. vznikla 1. septembra 1994 ako súkromná akciová spoločnosť, bez účasti zahraničného kapitálu. Jej história siaha do 40-tych rokov minulého storočia, keď vznikol národný podnik "TESLA" neskôr pretransformovaný na Závody výpočtovej techniky (ZVT) so zameraním na elektrotechnickú výrobu. Z divízie nástrojáreň tak vznikol dnešný FONAR s kontinuitou bohatých skúseností pri výrobe foriem, nástrojov a rôznych prípravkov.

V súčasnosti sa zaoberáme návrhom, konštrukciou a výrobou foriem pre plasty a zliatiny ľahkých kovov, strižných lisovacích nástrojov a rôznych jednoúčelových zariadení podľa želania našich zákazníkov. Podľa želania je produkt vyrobený z požadovaných normálií (napr. HASCO, DME, STRACK, a p.) Veľkosť foriem a nástrojov je limitovaná technologickými možnosťami . Maximálne rozmery sú 500 x 800 mm a váha cca 1,5 t.

Obvyklý podklad pre cenovú ponuku a návrh formy, nástroja je 3D model požadovanej súčiastky vo formáte *.igs, *.vda , *.step resp. 2D výkres vo formáte *.dwg resp. *.dxf.

Hlavný dôraz pri kontakte so zákazníkom kladieme na serióznosť pri spolupráci, na dodržanie požadovaného termínu a záruku vysokej kvality našich produktov.

V spolupráci s našimi slovenskými odberateľmi dokážeme zabezpečiť od návrhu a výroby nástrojov i sériovú produkciu požadovaných výrobkov.

Právna forma: súkromná akciová spoločnosť
Zamestnancov: 29
Výrobná oblasť: Vývoj, konštrukcia a zákazková výroba foriem, nástrojov a rôznych jednoúčelových zariadení
Iné jazyky: nemčina, angličtina
Sídlo: stredné Slovensko, Banská Bystrica
IČO: 31610862
DIČ DPH: SK2020461146 
Reg. č.: OROS/BB-Sa: 195/S